S-ONE COMPLETE
BUILT FOR THE FUTURE

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด เป็นผู้ผลิต และตัดประกอบประตู และหน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนของ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และ อาคารที่ทำการของรัฐบาล ชั้นนำทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด เป็นผู้ผลิต และตัดประกอบประตู และหน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนของ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และ อาคารที่ทำการของรัฐบาล ทั่วประเทศ

การคำนวณประเมิณราคา

เพราะเรามีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งมาอย่างยาวนาน จึงมีทีมงานทีมีคุณภาพและประสบการณ์ และบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การคำนวณประเมิณราคา ทั้งการคำนวนราคาผลิตภัณฑ์ตลอดจนงานติดตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าและโครงการในการเลือกใช้บริการและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับโครงการและงบประมาณ

การออกแบบผลิตภัณฑ์

เพราะการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เอส วรรณ คอมพลีท จึงมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านการออกแบบ Drawing เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้กับโครงการที่ออกแบบได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

การขึ้นชิ้นงานตัวอย่าง

เอส วรรณ คอมพลีท เรายึดถือการคุณภาพและบริการเป็นหลักในการให้บริการ จึงเร่งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกโครงการก่อนงานติดตั้ง เราสนับสนุนการขึ้นแบบจำลองตัวอย่างงาน ( Mockup ) สำหรับการเสนองาน เพื่อลูกค้าจะได้เห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของงานการติดตั้งจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น

งานติดตั้ง

เพื่อความมั่นใจในด้านคุณและบริการ เอส วรรณ ตอมพลีท เราใส่ใจรายละเอียดและความสำคัญทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนการติดตั้งหน้างานจริง ด้วยนวัตกรรมการผลิตและเครื่องจักร ที่ได้รับมาตรฐานระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
ที่ได้มาตรฐาน ในเรื่องจองการผลิตและที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

การพัฒนาฝึกอบรม

นอกจากด้านคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ เรายังใสใจ่การพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ ที่ให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา พัฒนาและฝึกอบรม ให้กลับกลุ่มผู้ออกแบบหรือผู้ติดตั้งได้ ร่วมถึงการให้คำแนะนำโครงการและลูกค้า ให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในงานติดตั้ง แบบมืออาชีพ

ประวัติบริษัท

        บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากวัตถุดิบ (RAW MATERIAL) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จจนไปถึงติดตั้งให้กับลูกค้า โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเป็นผู้บุกเบิกการผลิตประตู และหน้าต่างอะลูมิเนียมสำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และอาคารที่ทำการของรัฐบาล

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด

        มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นเรายังได้เน้นการควบคุมคุณภาพในทุกระบบ ของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราอีกด้วย

        เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน การทำงานของ บริษัท เอสวรรณ คอมพลีท จะใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐานจากผู้ผลิต พร้อมทั้งบุคลากรและทีมงานคุณภาพที่ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบคุณภาพพนักงานจากทางบริษัท ด้วยนวัตกรรมการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม ตลอดถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีมาตรฐานที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าของทางบริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไปยังลูกค้าได้ตามความต้องการ รวมถึงการเอาใจใส่สังคมชุมชนและผู้อยู่อาศัยพร้อมทั้งตระหนักถึงการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคทุกด้าน

        ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และทีมงานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อการนำความรู้และประสบการณ์มากลั่นกรองเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและกระจกคุณภาพ ที่มีความทนทาน แข็งแรง ป้องกันน้ำ ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งฝั่งผู้ประกอบการรับเหมาได้อย่างครบถ้วนลงตัว และตอบโจทย์ผู้ที่พักอาศัยในอาคารจนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และเรามั่นใจว่านี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน


“เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา”

พันธกิจ

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด มุ่งมั่นตั้งใจ ในการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับงานกระจก-อลูมิเนียม อาคารที่พักอาศัยให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
และได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งต่อตัวอาคารและต่อผู้ที่พักอาศัย

• มาตรฐานการผลิต

       มาตรฐานการผลิตควบคุมคุณภาพจากโรงงาน ทำให้เกิด human error หน้างานน้อย เพราะโรงงานเราผลิตตรงตามมาตรฐานที่ได้รับรองคุณภาพและมีระบบควบคุมการผลิตที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและและควบคุมการแก้ไข และการฝึกอบรมพนักงานอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การเกิดปัญหา human error น้อย

• ทำงานอย่างมีระบบ

        Checklist ทุกขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบ ก่อนการเข้าติดตั้งหน้างานเรามีทีมงานในการตรวจสอบและเช็คคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ (RAW MATERIAL) ,การผลิตสินค้า ,การติดตั้ง ตลอดจนการส่งมอบงานให้กับลูกค้า โดยผ่านมาตรฐานและความถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

• การทดสอบผล

        เทสน้ำก่อนส่งมอบงานพร้อมการทำความสะอาด สินค้าเราทุกประเภททั้งชุดประตู - ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม หลังจากการติดตั้ง ก่อนส่งมอบงาน เรามีการเทสการรั่วชึมของน้ำทุกโครงการ ให้ลูกค้าได้มั่นใจในตัวสินค้าที่จะได้รับพร้อมทำความสะอาดสินค้าทุกชิ้นก่อนการส่งมอบ ให้ตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้ เช่น ระบบ JIS , ASTM , TIS เป็นต้น

• การรับประกัน

       รับประกันผลงานการติดตั้ง 1 ปี ทุกโครงการหลังจากงานการติดตั้งเรามีการรับประกันผลงานสินค้าและ การบริการหลังการขาย 1 ปี หรือตามตรงตามสัญญาการว่าจ้างในโครงการนั้นๆทุกโครงการ

• ติดตั้งแบบมืออาชีพ

        ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ มีมาตรฐานการทำงาน มีประสบการณ์ อุปกรณ์เครื่องจักรทันสมัย เอส วรรณ คอมพลีท มีการบริการที่หลากหลายเรามีการพัฒนาสินค้าและบริการ ศักยภาพในทีมงานที่มีประสบการ์อย่างมืออาชีพอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีมาตรฐานการผลิตและการทำงานอย่างเป็นระบบ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยมีความแม่นยำให้การผลิตที่สามารถควบคุมและควบสอบได้ทั้งภายนอกและภายใน

ผลงาน

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด เป็นผู้ผลิต และตัดประกอบประตู และหน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนของ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และ อาคารที่ทำการของรัฐบาล ทั่วประเทศ

  • โครงการทั้งหมด

โครงการ : Supalai Elite Surawong

Project By S-one Complete

โครงการ : The Base Park West/East Sukhumvit

Project By S-one Complete

โครงการ : Haus 22 Sathorn

Project By S-one Complete

โครงการ : The Peak Tower Pattaya

Project By S-one Complete

โครงการ : D Condo Ramkhamheang

Project By S-one Complete

โครงการ : Aspen Condo

Project By S-one Complete

โครงการ : Hotel Nikko Amata City Chonburi

Project By S-one Complete

โครงการ : The Trust Nakornpathom

Project By S-one Complete

โครงการ : Haus Clover Chaengwattana-Ratchaphreuk

Project By S-one Complete

โครงการ : The Welton Rama 3

Project By S-one Complete

โครงการ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Project By S-one Complete

โครงการ : The Rich Avenue

Project By S-one Complete

โครงการ : Toyota Bangna

Project By S-one Complete

โครงการ : D Condo Hatyai

Project By S-one Complete

โครงการ : IT Square LAK-SI

Project By S-one Complete

ข่าวสาร-กิจกรรมต่าง ๆ

รายละเอียดข่าวสาร-กิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุด จาก S-ONE COMPLETE

โครงการ “ The S- CONNECT

Admin
/
เยี่ยมยมโรงงาน

Read More

Mini Work Shop In House ชุด S-CO & Euro Grand

Admin
/
Work Shop

Read More