เรื่องราวก่อนที่จะเป็น s one complete

ปี 1999 s

มินิ Story

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากวัตถุดิบ (RAW MATERIAL) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จจนไปถึงติดตั้งให้กับลูกค้า โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเป็นผู้บุกเบิกการผลิตประตู และหน้าต่างอะลูมิเนียมสำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และอาคารที่ทำการของรัฐบาล

ประวัติบริษัท

        บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการบริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากวัตถุดิบ (RAW MATERIAL) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จจนไปถึงติดตั้งให้กับลูกค้า โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเป็นผู้บุกเบิกการผลิตประตู และหน้าต่างอะลูมิเนียมสำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และอาคารที่ทำการของรัฐบาล

บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด

        มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นเรายังได้เน้นการควบคุมคุณภาพในทุกระบบ ของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราอีกด้วย

        เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน การทำงานของ บริษัท เอสวรรณ คอมพลีท จะใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐานจากผู้ผลิต พร้อมทั้งบุคลากรและทีมงานคุณภาพที่ได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบคุณภาพพนักงานจากทางบริษัท ด้วยนวัตกรรมการผลิตและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม ตลอดถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีมาตรฐานที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าของทางบริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไปยังลูกค้าได้ตามความต้องการ รวมถึงการเอาใจใส่สังคมชุมชนและผู้อยู่อาศัยพร้อมทั้งตระหนักถึงการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคทุกด้าน

        ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และทีมงานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อการนำความรู้และประสบการณ์มากลั่นกรองเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและกระจกคุณภาพ ที่มีความทนทาน แข็งแรง ป้องกันน้ำ ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งฝั่งผู้ประกอบการรับเหมาได้อย่างครบถ้วนลงตัว และตอบโจทย์ผู้ที่พักอาศัยในอาคารจนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และเรามั่นใจว่านี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน


“เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา”

การทำงาน

       บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด เป็นผู้ผลิต และตัดประกอบประตู และหน้าต่างอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในส่วนของ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บ้านส่วนตัว และ อาคารที่ทำการของรัฐบาล ชั้นนำทั่วประเทศ